FAQ

FAQ

KojiD Preneur adalah singkatan kepada Koperasi Masjid dan Pembangunan Tahfiz
Jika anda seorang Ahli atau khairah Masjid, anda boleh memohon untuk mengujudkan Koperasi Masjid jika belum ada koperasi. Kebaikan yang anda akan dapat adalah meningkatkan ekonomi masjid agar tidak bergantung kepada wang sedekah atau sumbangan. Dengan berniaga melalui Koperasi Masjid yang diwujudkan, KojiD Preneur akan memberi bantun dari segi mendaftarkan Koperasi Masjid dan juga Sumber tenaga dari Huffaz.
Sila daftar terlebih dahulu menggunakan link berikut kemudian pihak Urusetia KojiD Preneur akan menghubungi anda. https://kojidpreneur.com/daftar-koperasi-masjid/