20 Jun 2022. Team YTAN bersama Kojidpreneur bermesyuarat dengan Prof Datuk Dr Ansary, President AeU di Wisma Subang. Taklimat untuk kerjasama program Kojidpreneur di laksanakan di Perak melalui Prof Datuk Dr Ansary.